Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΑΣΔΥΣ: Προμήθεια Τεχνικών Υλικών Καυσίμων για Κάλυψη Αναγκών των Βασικών Εφοδιαστικών Κέντρων ΕΜ

Αγαπητά μέλη,

Ανακοινώνουμε ότι το ΓΕΝ/ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΑΣΔΥΣ) «ΘΗΣΕΑΣ»/Γ΄ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ 7, θα πραγματοποιήσει τον παρακάτω Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό:

Με την υπ’ αριθμ. 25/24 Διακήρυξη, Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει ανοικτό, δημόσιο, διαγωνισμό, για την «Προμήθεια Τεχνικών Υλικών Καυσίμων για Κάλυψη Αναγκών των Βασικών Εφοδιαστικών Κέντρων ΕΜ», με «Ανοικτή Διαδικασία», (σύμφωνα με το άρθρο 101 του ν.3978/2011) και κριτήριο ανάθεσης αποκλειστικά η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Αριθμός προκήρυξης: 25/24 Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 27η Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στη Γραμματεία της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ.

Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 28η Ιουνίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (http://www.et.gr – ΦΕΚ Δ.Δ.Σ.), καταχωρείται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΣ www.army.gr και στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Τηλέφωνο επικοινωνίας (+30) 210 749 6322 ή εναλλακτικά την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας.

Πλήρη τεύχη της διακήρυξης, με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της εν λόγω προμήθειας, δύνανται να παραλαμβάνονται μόνο από το ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/2α στη νέα διεύθυνση {οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 2-4, Γουδή – Αττικής [Στρατόπεδο Στργου Νικολάου Ζορμπά]} καθημερινά από 09:00 έως 14:00 ώρα εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον αρμόδιο χειριστή, στην τιμή των δεκαεννέα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (19,25 €) ανά αντίγραφο.

Χειριστής θέματος, Υπολοχαγός Ιωάννης Δέδογλου, τηλ: 210 749 6322, email: str-asdys-dpm7@army.gr

Προηγούμενο 424 ΓΣΝΕ: Προμήθεια Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (Φ.Υ.Κ) – Φάρμακα Κατά Των Αναιμιών

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας