Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΑΣΔΥΣ: Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη Σκάφους Αρμάτων LEO2

Αγαπητά μέλη,

Ανακοινώνουμε ότι το η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΑΣΔΥΣ) «ΘΗΣΕΑΣ»/Γ΄ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ 7, με την υπ’ αριθμ. 07/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει σχετικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 3ετούς διάρκειας, για το πρόγραμμα με θέμα: «Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη Σκάφους Αρμάτων LEO2».

Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι: 18 Μαρτίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στη Γραμματεία της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ. Τηλ. επικοινωνίας (+30) 210 348 3228, ή εναλλακτικά, την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας [Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7].

Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί: 19 Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ (Τηλ. +30 210 348 3161).

Τυχόν συμπληρωματικά ερωτήματα/αιτήματα δύναται να υποβληθούν εγγράφως σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στην ελληνική γλώσσα, το αργότερο 10 ημέρες, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Προσφορών). Αρμόδιο τμήμα είναι το: ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/4β. Τηλέφωνα επικοινωνίας (+30) 210 348 3145-3148 και e-mail: str-asdys-dpm4@army.gr  (μνημονεύοντας στο θέμα τον αριθμό Α.Δ. 07/24 «Συντήρηση -Τεχνική Υποστήριξη Σκάφους Αρμάτων LEO2»).

Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως http://www.et.gr – ΦΕΚ Δ.Δ.Σ.), καταχωρείται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΣ www.army.gr και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

Πλήρη τεύχη της διακήρυξης, με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της εν λόγω προμήθειας, δύνανται να παραλαμβάνονται μόνο από το ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ ΔΠΜ/4β {οδός Πέτρου Ράλλη 1, Ρούφ [Στρατόπεδο Ανχη (ΜΧ) Ευάγγελου Γαζή]} καθημερινά από 09:00 έως 14:00 ώρα εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον αρμόδιο χειριστή: Αντισυνταγματάρχη (ΠΒ) Κωνσταντίνο Ταλάντζη, στο τηλέφωνο (+30) 210 348 3145-3148, στην τιμή των είκοσι πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (25,20 €) ανά αντίγραφο. Δύναται να κατατεθεί το προβλεπόμενο αντίτιμο με κατάθεση στο λογαριασμό υπ. αριθ. (IBAN) GR07 0260 2370 0008 7020 1074 417 της Τράπεζας Eurobank, υπέρ ΜΤΣ (Μετοχικό Ταμείο Στρατού), με την αιτιολογία: «Κόστος Διακήρυξης Διαγωνισμού 07/24 – ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3γ» και αποστολή της εν λόγω απόδειξης ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: str-asdys-dpm4@army.gr Τα πλήρη τεύχη της διακήρυξης διατίθενται μόνο στην Ελληνική γλώσσα.

Προηγούμενο Γ.Ν. Ζακύνθου: Επαναληπτικός Διαγωνισμός προμήθειας Αναλώσιμων Υλικών για ΜΕΘ για την κάλυψη αναγκών του για περίπου ένα (1) έτος

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας