Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΓΕΕΘΑ: Αξιοποίηση υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων

Αγαπητά μέλη,

Ανακοινώνουμε ότι το ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ/Γ´ΚΛΑΔΟΣ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ1 (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΜ)/ΤΜΗΜΑ 4 (ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΔ), με την υπ’ αριθμ. 08/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό, πλειοδοτικό διαγωνισμό, με θέμα: «Αξιοποίηση υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Συνολικού προϋπολογισμού εξακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών ευρώ (666.333,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Είδη: α΄ ύλες (διάφορα είδη μετάλλων από 87 άχρηστα άρματα Μ σειράς).

Ημερομηνία διενέργειας ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού: 12 Φεβρουαρίου 2024 (από 09:00 έως 12:00 π.μ.) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://auctions.hndgs.mil.gr

Καταληκτική ημερομηνίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 22 Ιανουαρίου 2024 (14:00 μ.μ.).

Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf), στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ, των ΓΕ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Διεύθυνση διαδικτύου για πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης: www.geetha.mil.gr www.army.gr https://diavgeia.gov.gr

Διεύθυνση – στοιχεία επικοινωνίας αναθέτουσας αρχής & Διεύθυνση υποβολής δικαιολογητικων:  Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΓΟΥ» Μεσογείων 227 – 231 ΤΚ 15561, Χολαργός Τηλέφωνο: 2106573141 – 3142 e – mail: geetha.c1.4@hndgs.mil.gr Κωδικός NUTS: EL301

Χειριστές θέματος: Σμχος (Ε) Εμμανουήλ Αλεξάνδρου και Σχης (ΥΠ) Ανδρέας Τζέλης, ΓΕΕΘΑ/Γ1/4, τηλ. (ΕΨΑΔ) 8993141 – 3142, (Σταθερό) 210 – 6573141 – 3142.

Προηγούμενο ΑΣΔΥΣ “ΘΗΣΕΑΣ”: Προμήθεια υφάσματος σύμμεικτου φρέσκου Νο 165 Φ/Π

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας