Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας: Αξιοποίηση Υλικών του ΥΠΕΘΑ

Ανακοινώνουμε ότι το ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ/ΚΛΑΔΟΣ Γ´ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ1 (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΜ)/ ΤΜΗΜΑ Δ´, με την υπ’  αριθμ. 01/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ηλεκτρονική Πλειοδοτική Δημοπρασία με θέμα: «Αξιοποίηση Υλικών του ΥΠΕΘΑ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα έξι ευρώ (126.486,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΕΙΔΗ: ΠΟΕ Οχήματα άνω των 3,5Τ, ΠΟΕ Οχήματα κάτω των 3,5Τ, ΠΟΕ Συσσωρευτές, ΠΟΕ Ελαστικά Επίσωτρα – Α/Φ, Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), Σίδηρος, ΠΟΕ Οχήματα – Φορτηγά – Ρ/Μ – Ανυψωτικά Μηχανήματα – Μότο – Μικρολεοφεωρείο – Ημ/νη Πλατφόρμα, Ορείχαλκος, ΠΟΕ Η/Ζ Αεροσυμπιεστής Μονάδες Ισχύος – Πρώτες Ύλες από Συντρίμμια Α/Φ και Α/Κ – Λυόμενα Τύπου Κοντέινερ, ΠΟΕ Ηλεκτροπαραγωγικά Ζεύγη.

ΚΩΔΙΚΟΙ NUTS ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: EL305, EL306, EL411, EL413 EL421, EL422, EL434, EL512, EL522, EL525, EL612, EL613, EL633, EL641, EL653

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ: 9 Μαρτίου 2023 (14:00 μ.μ.)

Ο ηλεκτρονικός πλειοδοτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://auctions.hndgs.mil.gr ) την 30η Μαρτίου 2023 και από ώρα 09:00 έως 12:00 π.μ.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf), στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ, των ΓΕ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΓΟΥ» Μεσογείων 227-231 ΤΚ 15561, Χολαργός Τηλέφωνο: 2106573142-3145 e-mail: geetha.c1.4@hndgs.mil.gr Χειριστές θέματος: Σχης (ΥΠ) Ανδρέας Τζέλης και Ανθστής (ΥΠ) Γρηγόριος Ασπρομάτης, ΓΕΕΘΑ/Γ1/Δ, τηλ. (ΕΨΑΔ) 8993142-3145, (Σταθερό) 210- 6573142-3145

Προηγούμενο XVI M/Κ Mεραρχία Πεζικού Διδυμοτείχου: Προμήθεια λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής – επικοινωνιών και συναφών υπηρεσιών

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας