Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας – Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας/Κλάδος Γ΄(υποστήριξης)/Διεύθυνση Γ1 (υποστήριξης ΔΜ)/Τμήμα Δ΄, με την υπ’ αριθμ. 04/2022 Διακήρυξη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, με θέμα: «Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ», συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ενός ευρώ και τριών λεπτών (212.661,03€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 5 Ιουλίου 2022 (14:00 μ.μ)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ: 5 Ιουλίου 2022 (14:00 μ.μ)

Ο ηλεκτρονικός πλειοδοτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://auctions.hndgs.mil.gr ) την 26 Ιουλίου  2022 και από ώρα 09:00 έως 12:00 π.μ.

ΕΙΔΗ: ΠΟΕ Μηχανήματα – Ρ/Μ – Οχήματα – ΠΟΕ Υλικά ΔΒ – ΠΟΕ Εκτυπωτική Μηχανή – ΠΟΕ Συσσωρευτές – ΠΟΕ Ελεγχόμενα Κύρια Υλικά- ΠΟΕ Ελαστικά Επίσωτρα – ΠΟΕ Υλικά ΤηλεπικοινωνίαςΠΟΕ Κλωβοί, Ορειχάλκινοι-Χαλύβδινοι Κενοί Κάλυκες, Άχρηστα Υλικά Ιματισμού, Ωρολόγιο ROLEX, Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, Ακτινογραφικά Φιλμ Στρατιωτικών Νοσοκομείων, Διάφορα Μέταλλα, Σίδηρος, Χυτοσίδηρος, Ορείχαλκος, Άχρηστο Χαρτί, Πρώτη Ύλη (scrap) από ΠΟΕ Οχήματα, Παλιοσίδηρος, Εύχρηστα μη Επιχειρησιακά Αναγκαία Ανταλλακτικά, Διάφορα Μέταλλα από Φορτηγίδα Λυμάτων, Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια (ΑΛΕ), Αλουμίνιο και Διάφορα Μέταλλα από συντρίμμια Α/Φ και Α/Κ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ: Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΓΟΥ» Μεσογείων 227-231 ΤΚ 15561, Χολαργός Τηλέφωνο: 2106571758-1764 e-mail: geetha.c1.4@hndgs.mil.gr  Κωδικός NUTS: EL301

Χειριστές θέματος: Σχης (ΥΠ) Ανδρέας Τζέλης και Ανθστής (ΥΠ) Γρηγόριος Ασπρομάτης, ΓΕΕΘΑ/Γ1/Δ, τηλ. (ΕΨΑΔ) 8941758-1764, (Σταθερό) 210- 6571758-1764.

Προηγούμενο 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας – Προμήθεια Ζωνών Πολεμικής Αεροπορίας

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας