Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Γενικό Νοσοκομείου Ζακύνθου – Δημόσιες Διαβουλεύσεις (υπερηχοτομογράφος /φορητό ακτινολογικικό μηχάνημα / κλίνες για ΜΕΘ

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ/ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»/ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, προκηρύσσει:

1. Την διενέργεια 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης και προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, για την κατάθεση απόψεων επί των επισυναπτόμενων αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών, με θέμα: «Προμήθεια ΝΕΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ», (CPV 33124120-2, «συσκευές διαγνωστικής με υπέρηχους»), (ΚΑΕ 9749), (Ζητούμενη ποσότητα 1 τεμ.) για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Ζακύνθου «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ». Προϋπολογισθείσας δαπάνης 100.000,00 € συμπερ. ΦΠΑ 24 %.

2. Την διενέργεια της 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης και προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, για την κατάθεση απόψεων επί των επισυναπτόμενων αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών, με θέμα: «Προμήθεια Νέου Ψηφιακού Φορητού – Τροχήλατου Ακτινολογικού Μηχανήματος», (CPV 33111000-1, «ακτινολογικά μηχανήματα»), (ΚΑΕ 934901Ν), (Ζητούμενη ποσότητα 1 τεμ.) για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.Ζ. Προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00 € συμπερ. ΦΠΑ 24 %.

3. Την διενέργεια 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης και προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, για την κατάθεση απόψεων επί των επισυναπτόμενων αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών, με θέμα: «Προμήθεια 5 ΚΛΙΝΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘ ΤΟΥ Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ», (ΚΑΕ: 9349), (CPV: 33192130-2, «ηλεκτρικώς κινούμενα κρεβάτια νοσοκομείων»).

Ανώτατης προϋπολ. δαπάνης 105.400,00 € συμπερ. ΦΠΑ 24 %.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από τα στοιχεία της ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις» και στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου ΖΑΚΥΝΟΥ ( www.zante-hospital.gr).

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για Δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα ανάρτησης του παρόντος στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και οι τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις των ενδιαφερομένων επί των τεχνικών προδιαγραφών, μπορούν να κατατίθενται για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: balost@1696.syzefxis.gov.gr και grafprom@1696.syzefxis.gov.gr

ΠΛΗΡ.: Μπάλος Θεόδωρος ΤΗΛ: 2695360606 FAX: 2695022245
E-mail: balost@1696.syzefxis.gov.gr

Προηγούμενο Γενικό Νοσομείο Ζακύνθου – Προμήθεια διάφορων ανταλλακτικών

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας