Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Γενικό Νοσομείο Ζακύνθου – Προμήθεια διάφορων ανταλλακτικών

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ/ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»/Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (KAE 1439 και CPV34913000-0), με προυπ. δαπάνη 7.866,94 € χωρίς ΦΠΑ ή 9.755,00€ συμπερ. ΦΠΑ.

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 29 Ιουλίου και ώρα 14:30 και ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων.

Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γραμματεία – Πρωτόκολλο, μέχρι και την ίδια ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, αλλά μια ώρα πριν της ορισθείσης, για την αποσφράγιση των προσφορών.

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην υπηρεσία μας, με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και πιθανές διευκρινήσεις επί της προσκλήσεως θα είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. Πληροφορίες: Σταμίρης Διονύσιος ΤΗΛ.: 2695360607, FAX: 2695022245 E-mail: stamirisd.@zante-hospital.gr

Προηγούμενο Η Βιομηχανία Τροφίμων και η Αγορά Ελαιολάδου στη Σερβία

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας