Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ: Προμήθεια εξοπλισμού (δύο Φ/Τ-Ε/Τ ελαστικοφόρων) για την αντιμετώπιση φυσικών

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), με την υπ’ αριθμ. 48/2022 διακήρυξη προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με θέμα: «Προμήθεια εξοπλισμού (δύο Φ/Τ-Ε/Τ ελαστικοφόρων) για την αντιμετώπιση φυσικών», με κωδικό ΟΠΣ: 5055336 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα (ΕΠ) «Πελοπόννησος 2014 – 2020», της περιφέρειας Πελοποννήσου).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 29η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», θα πραγματοποιηθεί την 05η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.army.gr και στην ιστοσελίδα του δικαιούχου www.dideap.mil.gr

Χειριστής θέματος, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς, Β. Επιτελή ΑΣΔΥΣ/ ΔΠΜ/7α,β,γ, τηλ: 210 348 3161, (email: asdysdpm@otenet.gr ).

Προηγούμενο ΔΟΥ Α/Β Λάρισας: Προμήθεια Είκοσι Δύο (22) Ημιφορτηγών Οχημάτων Διπλής Καμπίνας (ΗΟΔΚ) Τύπου 4×4 προς κάλυψη αναγκών Π.Α.

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας