Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΓΝΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ: Προμήθεια: 1) Αναλώσιμων Υλικών ΜΤΝ. 2) Ειδών Ιματισμού. 3) Αντιδραστηρίων για Εξετάσεις Αυτόματου Αναλυτή Παραμέτρων Πήξεως. 4) Σακούλες – σάκους απορριμμάτων

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ/ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»/Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, προκηρύσσει τις παρακάτω Προσκλήσεις Κατάθεσης Προσφορών:

Α. Θέμα: «Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών ΜΤΝ»,με την υπ. αριθμ. πρωτ. 1308/09-03-2023, πρόσκληση και CPV 33181520-3 (Αναλώσιμων Υλικών Διάλυσης νεφρών).

Πιθανής προϋπολ. δαπάνης: 27.660,70 € προ ΦΠΑ ή 30.481,54 € συμπερ. Φ.Π.Α. 24%, 13% & 6%.

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή την ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ του 2023 και ώρα 14:00 και ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων.

Β. Θέμα: «Προμήθεια Ειδών Ιματισμού», με την υπ. αριθμ. πρωτ. 1307/09-03-2023, πρόσκληση και CPV 39512100-5.

Πιθανής προϋπολ. δαπάνης 4.715,00 € προ ΦΠΑ ή 5.846,60 € συμπερ. ΦΠΑ 24 %.

Πιθανή ποσότητα: 715 ΤΜΧ, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή την ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ του 2023 και ώρα 13:00 και ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων.

Γ. Θέμα: «Προμήθεια Αντιδραστηρίων για Εξετάσεις Αυτόματου Αναλυτή Παραμέτρων Πήξεως», με την υπ. αριθμ. πρωτ. 1306/09-03-2023 πρόσκληση και CPV: 38434570-2 (Συσκευές αιματολογικών αναλύσεων) } με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτή καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων.

Πιθανή ποσότητα: 23.200 τεστ, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.

Πιθανής προϋπολ. δαπάνης: 17.128,00 € προ Φ.Π.Α. ή 19.165,48 € συμπερ. Φ.Π.Α. 24% & 6%.

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ), επί της συνολικής προσφερόμενης δαπάνης προ ΦΠΑ, για την εκτέλεση των ζητουμένων εξετάσεων.

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή την ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ του 2023 και ώρα 13:30 και ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων.

Δ. Θέμα: «Προμήθεια για σακούλες – σάκους απορριμμάτων»,με την υπ. αριθμ. πρωτ. 1305/09-03-2023 πρόσκληση και CPV: 19640000-4.

Πιθανής προϋπολ. δαπάνης 15.970,00 € προ ΦΠΑ ή 19.802,80 € συμπ. ΦΠΑ 24 %.

Πιθανή ποσότητα: 1.500 ΤΜΧ, 8.600 ΚΙΛΑ, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή την ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ του 2023 και ώρα 13:00 και ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων.

Πληροφορίες: ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΛ.: 26953-60607 E-mail: pilarinouk.gnz@gmail.co

Προηγούμενο ΓΝΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ: Υπηρεσίες Αποκομιδής Νοσοκομειακών Αποβλήτων

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας