Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»: Προμήθεια Γάζας απλής & Χειρουργικής

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ/ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»/Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, με την υπ. αριθμ. πρωτ. 1237/07-03-2023 προκηρύσσει Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς με θέμα: «Προμήθεια Γάζας απλής & Χειρουργικής», (CPV 33141114-2, ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ), (KAE 1311), για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ του 2023 και ώρα 13:00 και ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων.

Πιθανή δαπάνη προ ΦΠΑ 12.216,00 € και πιθανή δαπάνη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%,  13.804,08 €.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Πληροφορίες: ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΛ.: 26953-60607 E-mail: pilarinouk.gnz@gmail.com

Προηγούμενο ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»: Επαναληπτική Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς για Γαλακτοκομικά προϊόντα – Κατεψυγμένα Ψάρια & Κατεψυγμένα Λαχανικά

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας