Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΔΟΥ Αεροπορικής Βάσης Λάρισας: Προμήθεια Εννέα (9) Συσκευών Ανίχνευσης Θαμμένων Μεταλλικών Μαγνητικών Υλικών προς κάλυψη αναγκών ΠΑ

Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αντικείμενο του διαγωνισμού: Προμήθεια Εννέα (9) Συσκευών Ανίχνευσης Θαμμένων Μεταλλικών Μαγνητικών Υλικών προς κάλυψη αναγκών ΠΑ.
Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 90.000€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (111.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
Ποσότητα (εκτιμώμενη): Εννέα (9) Τεμάχια.
Είδος σύμβασης: Σύμβαση Προμήθειας Υλικών

Προηγούμενο Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρησης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας