Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΔΟΥ Α/Β Λάρισας: Προμήθεια Είκοσι Δύο (22) Ημιφορτηγών Οχημάτων Διπλής Καμπίνας (ΗΟΔΚ) Τύπου 4×4 προς κάλυψη αναγκών Π.Α.

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΟΥ) ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ με την υπ’ αριθμ. 14/2022, διακήρυξη, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος  Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης, με θέμα: «Προμήθεια Είκοσι Δύο (22) Ημιφορτηγών Οχημάτων Διπλής Καμπίνας (ΗΟΔΚ) Τύπου 4×4 προς κάλυψη αναγκών Π.Α.».

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 806.366,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (999.893,84€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Ποσότητα (εκτιμώμενη): Είκοσι Δύο (22) Τεμάχια.

Ηλεκτρονική πρόσβαση: www.promitheus.gov.gr και www.haf.gr

Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 177000.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 20η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 23η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.

Τόπος παράδοσης: 201ΚΕΦΑ (Αεροπορική Βάση Ελευσίνας). Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:30: ΔΟΥ Α/Β Λάρισας (Τέρμα Αγιάς – Λάρισα – Τ.Κ. 41336 – Τηλ.: 2410 515475-6).

Προηγούμενο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου “Άγιος Διονύσιος”: Προμήθεια Αναλώσιμων  Αναισθησιολογικών Υλικών

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας