Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Εκμίσθωση του Χώρου Εγκατάστασης Αυτόματων Πωλητών στα Στρατόπεδα ΠΕ/50 Μ/Κ ΤΑΞ

Ανακοινώνουμε ότι η 50 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ«ΑΨΟΣ»/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/Iδ, με την υπ’ αριθμ. 01/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει, Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγιστές προσφορές με θέμα: «Εκμίσθωση του Χώρου Εγκατάστασης Αυτόματων Πωλητών στα Στρατόπεδα ΠΕ/50 Μ/Κ ΤΑΞ», χώρου συνολικού εμβαδού 8,6152 τετραγωνικών μέτρων, με σκοπό την εγκατάσταση 11 (κατ’ ελάχιστον) αυτόματων πωλητών πολλαπλών επιλογών (συσκευασμένων εδεσμάτων, εμφιαλωμένων νερών και διαφόρων κρύων χυμών/αναψυκτικών).

Ο διαγωνισμός αφορά στον κωδικό CPV: 4293300-5 «Αυτόματα μηχανήματα πώλησης».

Ελάχιστη τιμή εκκίνησης συνολικού μηνιαίου μισθώματος: Ως ελάχιστη συνολική τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος, ορίζεται το ποσό των διακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (249,84 €), το οποίο προκύπτει με βάση το εμβαδόν των προς εκμίσθωση χώρων και την ελάχιστη κατά Στρατόπεδο καθοριζόμενη τιμή ανά τ.μ.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των γραπτών προσφορών ορίζεται η 11η Απριλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 12 Απριλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στην έδρα της 50 Μ/Κ ΤΑΞ (Στρδο «ΕΦ.ΑΝΘΛΓΟΥ (ΠΖ) ΜΙΧΑΗΛ ΜΗΛΙ∆ΩΝΗ», Σουφλί), από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισμού (Ε∆∆).

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση του υψηλότερου προσφερόμενου συνολικού μηνιαίου αντιτίμου.

∆ιεύθυνση για την παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την 50 Μ/Κ ΤΑΞ, Στρδο «ΕΦ.ΑΝΘΛΓΟΥ (ΠΖ) ΜΙΧΑΗΛ ΜΗΛΙ∆ΩΝΗ», Σουφλί, ΣΤΓ 915, ΤΚ 68400, τηλ 2554045000, e-mail: d.t.katsanoudi@army.gr

Στοιχεία επικοινωνίας – επαφής: ΕΠΟΠ Λοχίας (ΠΒ) ∆ιαλεχτή Κατσανούδη, Βοηθός 50 Μ/Κ ΤΑΞ/4ο ΕΓ/1δ, Τηλ. ΕΨΑ∆ 826-5195 και ΟΤΕ 2554045195, d.t.katsanoudi@army.gr

Προηγούμενο Μήνυμα Προέδρου Επιμελητηρίου Πιερίας για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας