Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Ελληνική Αστυνομία: Παραχώρηση με ανταποδοτικό όφελος (αντάλλαγμα) μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού

Αγαπητά μέλη,

Ανακοινώνουμε ότι το ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ/ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ με την υπ’ αριθμ. 02/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές με θέμα: «Παραχώρηση με ανταποδοτικό όφελος (αντάλλαγμα) μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία».

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Α΄ Τμήμα: Συσσωρευτές οχημάτων διαφόρων τύπων

Β΄ Τμήμα: Καταλυτικοί μετατροπείς αυτοκινήτων

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: Α’ Τμήμα: 4.000 kgr ή 4 τόνοι διαφόρων τύπων & Β’ Τμήμα: 60 τεμάχια.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η Σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά ανά Τμήμα βάσει ανταποδοτικού οφέλους.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία είναι: 7.600,00 €, άνευ Φ.Π.Α. ως αναλύεται ακολούθως:

Α’ Τμήμα: 0,70 € ανά κιλό (2.800,00 €) & Β’ Τμήμα: 80 € ανά τεμάχιο (4.800,00 €)

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι υποψήφιοι πλειοδότες υποχρεούνται να καταθέσουν προσφορά ξεχωριστή για κάθε Τμήμα της παρούσης Διακήρυξης, ενώ συνολική προσφορά δεν γίνεται αποδεκτή.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: Εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης & μετά την παράδοση του ανταποδοτικού είδους (αντάλλαγμα).

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Αποθήκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών/Α.Ε.Α.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Δ/νση Τεχνικών Εφαρμογών/Α.Ε.Α. (Λ. Θρακομακεδόνων 101, Αχαρναί Αττικής)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 15/02/2024 & ΏΡΑ 12:00΄

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Αχαρναί Αττικής, ΤΚ 13671, τηλ: 210-2463728 & 210-2466900 (PoL: 1725110 & 1725183), Email: dte4@astynomia.gr

Αρμόδιος: Α/Υ ΜΠΙΤΑΚΟΣ Κωνσταντίνος Τηλ. επικ. 210 2463728, 210 2466900.

Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.astynomia.gr και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Προηγούμενο Γραφείο ΟΕΥ Μιλάνου: Απολογισμός της 44ης Διεθνούς  Έκθεσης Τουρισμού BIT (Borsa Internazionale del Turismo) στο Μιλάνο

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας