Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Ελληνική Αστυνομία: Παραχώρηση με ανταποδοτικό όφελος (αντάλλαγμα) μη αξιοποιήσιμου και ανακυκλώσιμου υλικού

Ανακοινώνουμε ότι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ/AΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ/ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ με την υπ’ αριθμ. 01/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει, τη Διενέργεια Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές, με θέμα: «Παραχώρηση με ανταποδοτικό όφελος (αντάλλαγμα) μη αξιοποιήσιμου και ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία», ήτοι τριακόσια εβδομήντα έξι (376) οχήματα που έχουν κριθεί ως Π.Ο.Ε.

Συνολικού προϋπολογισμού (ελάχιστη αξία παραχωρούμενων οχημάτων) 59.950,00 €, άνευ Φ.Π.Α.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η Σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει ανταποδοτικού οφέλους (αντάλλαγμα).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 07/09/2023 & ΏΡΑ 14:00΄

Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, Λεωφόρος Θρακομακεδόνων 101, Αχαρναί Αττικής, ΤΚ 13671, Τηλέφωνο: 210-2460761, 210-2466900 & 210-2447671 (PoL: 1725110, 1725183 & 1725181), Email: dte@astynomia.gr URL: http://www.astynomia.gr/ Αρμόδιος για πληροφορίες: Αστυνόμος Α΄ ΝΑΣΗΣ Δημήτριος Αστυνόμος Β΄ ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΛΙΔΗΣ Παντελεήμων

Προηγούμενο ΔΟΥ Α/Β Λάρισας: Προμήθεια Οχημάτων προς κάλυψη αναγκών Μονάδων ΑΤΑ

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας