Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Ελληνική Αστυνομία: Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού

Ανακοινώνουμε ότι το AΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ/ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ με την υπ’ αριθμ. 06/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει, τη Διενέργεια Πλειοδοτικού Διαγωνισμού,με θέμα: «Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία».

ΕΙΔΗ: Π.Ο.Ε. Οχήματα

Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει ανταλλάγματος.

Συνολικού προϋπολογισμού (ελάχιστη αξία παραχωρουμένων οχημάτων) τριάντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα επτά Ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (31.967,74€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών Βορείου Ελλάδος με καταληκτική ημερομηνία την 12 Δεκεμβρίου 2023 έως 10:00 π.μ.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf), στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας http://www.astynomia.gr/ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ https://diavgeia.gov.gr/

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: Νέα Ραιδεστός ΤΚ 57001, Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο: 2310499650-55-57-63,  e-mail: td.ytebe@astynomia.gr

Χειριστές θέματος: Αρχ/κας ΧΑΡΜΑΝΑΣ Νικόλαος τηλ. 2310499650, Τ/Β΄ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ευθύμιος τηλ. 2310499663.

Προηγούμενο ΓΕΕΘΑ: Αξιοποίηση Υλικών του ΥΠΕΘΑ

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας