Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Επιμελητήριο Άρτας – Προμήθεια υπηρεσιών οργάνωσης δράσεων προώθησης, ενημέρωσης & κατάρτισης

Ανακοινώνουμε ότι το Επιμελητήριο Άρτας με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1104/2022 διακήρυξη προκηρύσσει τη διενέργεια διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 164265) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με θέμα: «Προμήθεια υπηρεσιών οργάνωσης δράσεων προώθησης, ενημέρωσης & κατάρτισης», με εκτιμώμενη αξία 161.290,32€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 07/11/2022, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 03:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11/11/2022 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00 π.μ.

Αναθέτουσα αρχή – πληροφορίες: Επιμελητήριο Άρτας, τηλ: 2681028728, e-mail: epimelitirio@e-artas.gr

Προηγούμενο Διαδικτυακή Συνάντηση Προέδρου Επιμελητήριου Πιερίας Η. Χατζηχριστοδούλου με Προέδρο ΣΕΒΕ Σ. Διαμαντίδη & Προέδρους Επιμελητήριων Μακεδονίας με θέμα το Μακεδονικό Σήμα

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας