Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Επιμελητήριο Σάμου: Παροχή συμβουλευτικής και επαγγελματικής κατάρτισης σε 280 ανέργους στο Βόρειο Αιγαίο (Σάμο και Ικαρία)

Αγαπητά μέλη,

Ανακοινώνουμε ότι το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ, με αριθμ.πρωτ. 192/2024, προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων με θέμα: «Παροχή  συμβουλευτικής και επαγγελματικής κατάρτισης σε 280 ανέργους στο Βόρειο Αιγαίο (Σάμο και Ικαρία)».

Συνολικός προϋπολογισμός: εξακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες εξακόσια ευρώ (677.600,00€) με 0,00 € Φ.Π.Α. (0%).

Διάρκεια σύμβασης: Η σύμβαση θα διαρκέσει για 36 Μήνες από την υπογραφή της.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 29-03-2024 και ώρα 2:00 μ.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι Πέμπτη 04-04-2024 και ώρα 11:00 π.μ.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

Κριτήριο Κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Αναθέτουσα Αρχή: Επιμελητήριο Σάμου, Π. Κουντουριώτη 19, Σάμος, ΤΚ 83100, Τηλέφωνο: 2273087970.

Προηγούμενο Η εμπορική έκθεση School & Office ανοίγει τις πύλες της, 23 – 25 Φεβρουαρίου | MEC Παιανίας

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας