Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Επισκευή ξύλινων επίπλων της αίθουσας συνεδριάσεων Γ.Ν. Ζακύνθου

Ανακοινώνουμε ότι η 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) για την ανάθεση του έργου με θέμα: «Επισκευή ξύλινων επίπλων της αίθουσας συνεδριάσεων Γ.Ν.Ζ»,  (50850000-8 – Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης επίπλων, ΚΑΕ 088801Ν.

Το έργο περιλαμβάνει: επισκευή ξύλινων επίπλων της αίθουσας συνεδριάσεων Γ.Ν.Ζ Πιθανής προϋπ. δαπάνης 3.500,00 € προ ΦΠΑ ή 4.340,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 24%.

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ και ώρα 14:30 και ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων.

Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γραμματεία – Πρωτόκολλο, μέχρι και την ίδια ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, αλλά μια ώρα πριν της ορισθείσης, για την αποσφράγιση των προσφορών. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην υπηρεσία μας, με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

ΑΔΑ:6ΖΚΖ4690ΒΞ-ΗΝΞ
ΑΔΑΜ: 22PROC010299213 2022-03-31

Πληροφορίες: 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»/ Δ/ΝΣΗ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, Ταχ. Δ/νση: Γαϊτάνι  Ζακύνθου Τ.Κ. 29100 Πληροφορίες: Διονύσιος Σταμίρης, τηλ: 2695360607, FAX: 2695022245, e-mail: stamirisd.gnz@gmail.com 

Προηγούμενο Προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων για κάλυψη αναγκών συσσιτίου των Μονάδων-ανεξάρτητων Υπομονάδων της 79 ΑΔΤΕ

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας