Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Εργασίες και υλικά αντικατάστασης δαπέδων σε διάφορα σημεία του Γ.Ν. Ζακύνθου

Ανακοινώνουμε ότι η 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ/ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με θέμα: «Εργασίες και υλικά αντικατάστασης δαπέδων σε διάφορα σημεία του Γ.Ν.Ζ.», Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ). Επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς στην περίπτωση την οποία η προσφερόμενη τιμή που θα δοθεί υπερβαίνει την ανώτατη τιμή που θα περιλαμβάνεται στο παρατηρητήριο τιμών για το είδος αυτό, κατά την τελευταία ημέρα υποβολής της προσφοράς.

ΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟN ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ 98ΡΟ4690ΒΞ-ΛΦ6

ΑΔΑΜ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ: 22PROC010258655 2022-03-23

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Α. Για την Εκτέλεση του έργου: Εργασίες κάλυψης και επένδυσης δαπέδων, ΚΑΕ 0863, ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 45432100-5, πιθανή δαπάνη προ ΦΠΑ: 8.000,00 €, πιθανή δαπάνη συμπ. ΦΠΑ: 9.920,00 €

Β. Για την Προμήθεια υλικών, ΚΑΕ 1413, ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 44112230-9 Λινοτάπητες, πιθανή δαπάνη προ ΦΠΑ: 22.000,00 €, πιθανή δαπάνη συμπ. ΦΠΑ: 27.280,00 €.

Σύνολο πιθανής δαπάνης προ ΦΠΑ: 30.000,00 €

Σύνολο πιθανής δαπάνης συμπ. ΦΠΑ: 37.200,00 €

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 01 Απριλίου 2022 και ώρα 13:30 και ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων.

Περισσότερες Πληροφορίες: ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ/ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»/ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, Ταχ. Δ/νση: Γαϊτάνι Ζακύνθου Τ.Κ. 291 00, Πληροφορίες: Τερέζα Παπαδάτου ΤΗΛ.: 2695360607, FAX: 2695022245 E-mail: papadatout.gnz@gmail.com

Προηγούμενο 8η Διεθνής Έκθεση Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, 12 – 15 Μαΐου 2022, Μαρντίν – Τουρκία

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας