Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Κέντρο Εφοδιασμού Ναυτικού: Προμήθεια Υλικών Μετασκευής/ Αναβάθμισης Συστήματος Ανακρέμασης ΠΜ Καταπελτών Α/Γ τ. ΣΑΜΟΣ

Αγαπητά μέλη,

Ανακοινώνουμε ότι το ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ με την υπ’ αριθμ. 50Ε/22 Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση, Μέσω Σύναψης Συμφωνίας–Πλαίσιο Χρονικού Ορίζοντα Ενός (1) Έτους, με θέμα: «Προμήθεια Υλικών Μετασκευής/ Αναβάθμισης Συστήματος Ανακρέμασης ΠΜ Καταπελτών Α/Γ τ. ΣΑΜΟΣ».

Κωδικός CPV: 44540000-7, 44523300-5

Εκτιμώμενης Αξίας:  290.000,00€ (Άνευ ΦΠΑ και Συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων Υπέρ Τρίτων)

Κριτήριο Ανάθεσης / Κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (Χαμηλότερη τιμή).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 19 Μαρτίου 2024 ώρα 13:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών και έναρξη διαδικασιών διαπραγμάτευσης: 21 Μαρτίου 2024 ώρα 10:00 π.μ.

Χειριστής Θέματος, Πλωτάρχης (Ο) Ηλίας Μπόρτζαρης ΠΝ, Βοηθός Τμηματάρχη Προμηθειών ΚΕΦΝ, Τηλ.: 210 – 5531588, Ε-Mail: kf_1310@navy.mil.gr

Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (1300), www.hellenicnavy.gr  email: kf_1310@navy.mil.gr Σκαραμαγκάς Αττικής, Τ.Κ. 124 62.

Προηγούμενο Επιμελητήριο Σάμου: Παροχή συμβουλευτικής και επαγγελματικής κατάρτισης σε 280 ανέργους στο Βόρειο Αιγαίο (Σάμο και Ικαρία)

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας