Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Κατασκευή Στεγάστρων Φυσικής Προστασίας Νέων Αφών ΕΚΑΒ στην 112ΠΜ

Ανακοινώνουμε ότι η 206 ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (206 ΠΑΥ), με την υπ’ αριθμ. 09/2022 διακήρυξη προκηρύσσει  Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Κατασκευή Στεγάστρων Φυσικής Προστασίας Νέων Αφών ΕΚΑΒ στην 112ΠΜ (ΑΕΕ: 06/21)», συνολικής Προϋπολογισθείσας Δαπάνης: 397.085,00 € (ΦΠΑ 24%).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 12/07/22, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 12/07/22, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:00 : 206ΠΑΥ/ΔΚΑΤ/ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 303, Άνω Λιόσια, ΤΚ 13341 (τηλ. 2102475523, εσωτ 5608) 

Ηλεκτρονική πρόσβαση: www.promitheus.gov.gr  και www.haf.gr
Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 189619

Τόπος παράδοσης: 112 Πτέρυγα Μάχης, Αεροπορική Μονάδα Ελευσίνας ΤΚ 19200, Ελευσίνα.
Χειριστές θέματος: Επγός (ΜΕ) Γεώργιος Παπαζαφειρόπουλος και Ανθσγός (ΜΕ) Αναστάσιος Παυλίδης, τηλ. 2102486124, εσωτ. 5608, e-mail: georgios.papazafeiropoulos@haf.granastasios.pavlidis@haf.gr

Προηγούμενο Διοργάνωση διαδικτυακού σεμιναρίου για τον σινο-ευρωπαϊκό Μηχανισμό Συγχρηματοδότησης, στο πλαίσιο του Προγράμματος “Horizon Europe” (21.6.2022, 11:00-12:30 ώρα Ελλάδας)

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας