Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΜΕΡΥΠ Προμηθέας: Προμήθεια ειδών κάβας

Ανακοινώνουμε ότι η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/4, με την υπ’ αριθμ. 22/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει, Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με θέμα: «Προμήθεια ειδών κάβας (εμφιαλωμένα νερά, αναψυκτικά, χυμού) επ’ ωφελεία του Στρατιωτικού πρατηρίου Λάρισας και των εξυπηρετούμενων από αυτό Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων (Κυλικείο – ΚΨΜ και Συσσίτιο Οπλιτών) και Υπηρεσιών της Φρουράς Λάρισας».

Ενδεικτική συνολική προϋπολογισθείσα αξία, ανέρχεται στο ποσό 80.545,76 χωρίς ΦΠΑ και στις 91.016,70 € με ΦΠΑ (13%) για 18 μήνες.

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο σύστημα ορίζεται η Κυριακή 27Αυγούστου 2023 και ώρα 23:59.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την ΜΕΡΥΠ/4ο ΕΓ, στη διεύθυνση: Στρατόπεδο «ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΛΙΠΗΣ», Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ΒΣΤ 903, (ΤΚ 55133), τηλ.: 2310-025249, e-mail: str-meryp-4o-eg_d@army.gr καθημερινά πλην Σαββάτου – Κυριακής, μέχρι 14.00.

Στοιχεία επικοινωνίας επαφής: Σχης (ΕΜ) Παναγιώτης Καραγιάννης, Επιτελής ΜΕΡΥΠ/4οΕΓ, τηλέφωνο: 2310025249, e-mail: str-meryp-4o-eg_d@army.gr

Προηγούμενο Ελληνική Αστυνομία: Παραχώρηση με ανταποδοτικό όφελος (αντάλλαγμα) μη αξιοποιήσιμου και ανακυκλώσιμου υλικού

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας