Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλώσιμων

Αγαπητά μέλη,

Ανακοινώνουμε ότι το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 20162/03-06-2024 Διακήρυξη προκηρύσσει Διαγωνισμό με την Ανοικτή Διαδικασία με θέμα:«Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλώσιμων» με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος: 352272).

Κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής ανά

τμήμα, για την προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ».

Εκτιμώμενη αξία 41.612,91€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 51.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25/06/2024, ημέρα ΤΡΙΤΗ και

ώρα 03:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 28/06/2024, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και

ώρα 11:00 π.μ.

Προηγούμενο 4η ΥΠΕ: Παροχή Υπηρεσιών εικονικού τηλεφωνικού κέντρου vPbx  για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Κέντρων Υγείας και των Το.Μ.Υ.

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας