Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Παροχή Υπηρεσιών Αναβάθμισης του Πληροφοριακού Συστήματος Hospital Information System (HIS) και την Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος Laboratory Information System (LIS)

Ανακοινώνουμε ότι το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ), με την υπ’ αριθμ. 32/2022 διακήρυξη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με θέμα: «Παροχή Υπηρεσιών Αναβάθμισης του Πληροφοριακού Συστήματος Hospital Information System (HIS) και την Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος Laboratory Information System (LIS)», για κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας Αεροπορίας (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 168652), Συνολικής Προϋπολογισθείσας Δαπάνης 50.764,63€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 62.948,14€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Ηλεκτρονική πρόσβαση: www.promitheus.gov.gr και www.haf.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 16 Σεπτεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 21 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.

Μονάδα που διενεργεί τον διαγωνισμό: 251ΓΝΑ (Λεωφόρος Π. Κανελλοπούλου 3 – ΤΚ 11525 – Αθήνα).

Αρμόδιοι για συνεργασία: Σμχος(Ο) Αβραμίδης Αβραάμ και Ασμίας (ΥΤΑ) Αλεξούδης Δημήτριος, τηλέφ. 210-7464102, 7464105, 7464120.

Προηγούμενο Προμήθεια Εφεστρίδων Μίας Χρήσης Αδιάβροχες για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας