Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία

Ανακοινώνουμε ότι το ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ / Κ.Δ.Τ.Υ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ με την υπ’ αριθμ. 04/2022 διακήρυξη, προκηρύσσει Πλειοδοτικό διαγωνισμό για την αξιοποίηση υλικών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με θέμα: «Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει ανταλλάγματος, συνολικού προϋπολογισμού (ελάχιστη αξία ανακυκλώσιμων υλικών) έντεκα χιλιάδων τετρακοσίων (11.400,00) Ευρώ άνευ Φ.Π.Α.

Οι προσφορές υποβάλλονται στη Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών με καταληκτική ημερομηνία την 17 Μαΐου 2022 και ώρα 10:00 π.μ.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού και τα έγγραφα της σύμβασης  θα αναρτηθούν σε ηλεκτρονική μορφή (pdf), στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.astynomia.gr και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ https://diavgeia.gov.gr/

ΕΙΔΗ: 1. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ MIGR (ΤΣΙΓΚΟΙ) & 2. ΧΑΡΤΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 04/2022

Α/ΑΚΑΕΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥΤΕΜΑΧΙΑΚΙΛΑΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΤΟΝΟ
119104ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ MIGR (ΤΣΙΓΚΟΙ)7.0004.500 kgr800.00
2——–ΧΑΡΤΙ———-120.000 kgr65,00

Ο ανωτέρω πίνακας μετά προς παραχώρηση μη αξιοποιήσεων υλικών αλουμινίου(τσίγκου) και χαρτιού συντάχθηκε από αρμόδια επιτροπή της υπηρεσίας μας και κοστολογήθηκε κατ΄ ελάχιστον στο ποσό των έντεκα χιλιάδων τετρακοσίων (11.400,00€) Ευρώ.

Ο πλειοδότης που θα ανακηρυχθεί θα πάρει το σύνολο των ανωτέρω υλικών χωρίς καμία εξαίρεση.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:  Λ. Θρακομακεδόνων αρ. 101 ΤΚ 13671, Α χ α ρ ν έ ς  Α τ τ ι κ ή ς Τηλέφωνο: 2102466900 e-mail: dte@astynomia.gr

Χειριστές θέματος: ΑΡΧ. ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ ΜΑΛΟΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τηλ. 2102466564

Προηγούμενο Προμήθεια Άρτου για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων-Ανεξάρτητων Υπομονάδων της Περιοχής Ευθύνης της 96 ΑΔΤΕ

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας