Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία

Ανακοινώνουμε ότι το ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ/Κ.Δ.Τ.Υ.Π. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, με την υπ’ αριθμ. 03/2022 Διακήρυξη, προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει ανταλλάγματος, για την παραχώρηση άχρηστων υλικών της Ελληνικής Αστυνομίας, συνολικού προϋπολογισμού (ελάχιστη αξία παραχωρουμένων οχημάτων) είκοσι τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα ένα λεπτών (24.225,81€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΔΙΑΚΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: έως την 18 Αυγούστου 2022 έως 10:00 π.μ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: www.astynomia.gr  & https://diavgeia.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: Νέα Ραιδεστός ΤΚ 57001, Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η  Τηλέφωνο: 2310499650-55-57-63  & e-mail: td.ytebe@astynomia.gr

Χειριστές θέματος: Αρχ/κας ΧΑΡΜΑΝΑΣ Νικόλαος τηλ. 2310499650, Τ/Β΄ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ευθύμιος τηλ. 2310499663.

Προηγούμενο Παροχή Υπηρεσιών Αναβάθμισης του Πληροφοριακού Συστήματος Hospital Information System (HIS) και την Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος Laboratory Information System (LIS)

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας