Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία

Ανακοινώνουμε ότι το ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ/Κ.Δ.Τ.Υ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ με την υπ’ αριθμ. 03/2022 διακήρυξη, προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της παρούσας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει ανταλλάγματος, με θέμα: «Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία», συνολικού προϋπολογισμού (ελάχιστη αξία παραχωρουμένων οχημάτων) πενήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων (59.700,00) Ευρώ άνευ Φ.Π.Α.

Οι προσφορές υποβάλλονται στη Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών με καταληκτική ημερομηνία την 27 Απριλίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 27 Απριλίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ.

ΕΙΔΗ: Π.Ο.Ε. Οχήματα

ΚΩΔΙΚΟΙ NUTS ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: EL 305

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ: www.astynomia.gr  https://diavgeia.gov.gr/

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: Λ. Θρακομακεδόνων αρ. 101 ΤΚ 13671, Αχαρνές Αττικής Τηλέφωνο: 2102466900 e-mail: dte4@astynomia.gr

Χειριστές θέματος: Α/Β΄ ΚΑΛΗΩΡΑΚΗΣ Νικόλαος, 2102463728, Α/Β΄ ΖΗΚΟΣ Ιωάννης τηλ. 2102466900, Υ/Α΄ ΡΟΥΣΣΟΣ Αντώνιος τηλ. 2102447671

Προηγούμενο Συντήρηση και επισκευή 10 πυλώνων φωτισμού πίστας στάθμευσης Α/φων FOB Aκτίου

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας