Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Πολεμική Αεροπορία: Μίσθωση Χώρων Εγκατάστασης Αυτόματων Πωλητών Αναψυκτικών – Νερών – Σνακ και Καφέ στην 111 ΠΜ

Ανακοινώνουμε ότι η Πολεμική Αεροπορία / 111 Πτέρυγα Μάχης (111ΠΜ) Νέας Αγχιάλου με την υπ’  αριθμ. 01/2023 Διακήρυξη,  προσκαλεί τους ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν έγγραφη και ενσφράγιστη οικονομική προσφορά με σκοπό τη σύναψη σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα παράτασης για ένα έτος, με τους ίδιους όρους και τιμές, κατόπιν σύμφωνης γνώμης των αντισυμβαλλομένων μερών, με θέμα: «Μίσθωση Χώρων Εγκατάστασης Αυτόματων Πωλητών Αναψυκτικών – Νερών – Σνακ και Καφέ στην 111 ΠΜ» (CPV: 42933300-5).

Tο ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται στα 131,00€ και το ετήσιο μίσθωμα ορίζεται στο ποσό ευρώ 1.572,00€, το οποίο αντιστοιχεί στο σύνολο των οκτώ (8) υποχρεωτικών μηχανημάτων.

Η μίσθωση είναι αδιαίρετη, από την άποψη ότι οι συμμετέχοντες, θα πρέπει να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των υποχρεωτικών μηχανημάτων.

Η κατακύρωση θα γίνει σε έναν (1) οικονομικό φορέα με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της υψηλότερης τιμής μισθώματος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς η 28-02-23.

Η Πρόσκληση έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ: https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A7%CE%A186-%CE%92%CE%A6%CE%9A?inline=true

Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών: 111ΠΜ/Τμ. Οικ/Γρ. Συμβάσεων, τηλ.2428045737 email: sofia.theodoropoulou@haf.gr και oik.111cw@haf.gr

Προηγούμενο Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους πληγέντες σε Τουρκία και Συρία από το Επιμελητήριο Πιερίας

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας