Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ / 120 ΠΕΑ: «Προμήθεια Συλλογών Εργαλείων

Ανακοινώνουμε ότι η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ/120 ΠΤΕΡΥΓΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΣ/ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΓΡΑΦΕΙΟ Π/Υ, με την υπ’ αριθμ. 01/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),  με θέμα: «Προμήθεια Συλλογών Εργαλείων».

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 161.290,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%), και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 199.999,60 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ηλεκτρονική πρόσβαση: www.promitheus.gov.gr και www.haf.gr

Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 183729

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 20η Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 22η Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.

Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:00: Μονάδα που διενεργεί τον διαγωνισμό: 120 ΠΤΕΡΥΓΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΣ Καλαμάτα, Μεσσηνία ΤΚ 24131 τηλ. 27220 45043, email: oik.120tw@haf.gr

Χειρίστρια θέματος: Ασμίας (ΥΤΑ) Βασιλική Αλλοίμονου (τηλ. 27220 45043).

Προηγούμενο ΔΟΥ Α/Β Λάρισας: Προμήθεια Δύο (2) Εξομοιωτών Βολών Φορητού Οπλισμού

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας