Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Προμήθεια Άρτου για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων-Ανεξάρτητων Υπομονάδων της Περιοχής Ευθύνης της 96 ΑΔΤΕ

Ανακοινώνουμε ότι η 96η ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΧΙΟΣ»/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙΔ με την υπ’ αριθμ. 01/2022 διακήρυξη προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με θέμα: «Προμήθεια Άρτου για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων-Ανεξάρτητων Υπομονάδων της Περιοχής Ευθύνης της 96 ΑΔΤΕ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00€) περίπου.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Τρίτη 24 Μαΐου 2022 και ώρα 09:00.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική (pdf) μορφή στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Διεύθυνση για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:00 έως 15:00), από την 96η ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ, Στρατόπεδο «ΓΚΙΑΛΑ», Χίος, ΤΚ 82100, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22710-84242, email: p.i.vakalopoulos@army.gr

Χειριστής θέματος: Ταγματάρχης (ΕΜ) Παναγιώτης Βακαλόπουλος

Προηγούμενο Έρευνα Αγοράς Οίνου στην Γερμανία

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας