Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Προμήθεια ειδών διατροφής (ταχίνι, παστέλι, χυμός, σταφίδα, μέλι) για μερίδες “4Β”έτους 2022 επ΄ ωφελεία της 862 ΑΒΕΤ]

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΑΣΕΩΣ/4 ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ με την υπ’ αριθμ. 01/2022 Διακήρυξη, προκηρύσσει, δημόσιο ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό, με προσφυγή σε ανοιχτή διαδικασία, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής και σύμφωνα με τις ισχύουσες ΠΕΔ ανά εφόδιο, με θέμα: «Προμήθεια ειδών διατροφής (ταχίνι, παστέλι, χυμός, σταφίδα, μέλι) για μερίδες “4Β”έτους 2022 επ΄ ωφελεία της 862 ΑΒΕΤ]».

Συνολικός Προϋπολογισμός (261.297,00 €) με ΦΠΑ 13 %, Π/Υ έτους 2022, στον ΕΦ 1.011-202- 00.000.00 και ΑΛΕ 24-1.09-01.001, αρμοδιότητας ΓΕΣ/Γ3 (ΔΥΠΟΣΤΗ).

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: 15842300-5 «Παστέλι με σησάμι»,  15842300-5 «Ταχίνι με μέλι», 15982000-5 «Ρόφημα σε σκόνη», 03222115-2 «Σταφίδα Μαύρη», 15831600-8 «Μέλι».

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 25 Ιουλίου 2022 και ώρα 15:00.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ: Στρατόπεδο «ΖΟΡΜΠΑ, Οδός Μ. Αλεξάνδρου, Ζωγράφος-Γουδί, ΒΣΤ 902, ΤΚ 15773 τηλ.: 2107496911 (εσωτ.:6609) e-mail: strdyb@gmail.com Κωδικός NUTS: EL303

Χειριστής θέματος: Λγός (ΕΜ) Ευάγγελος Γεωργακούλης, ΔΥΒ/4ο ΕΓ/Τμήμα Συμβάσεων, τηλ 2107494000 (εσωτ:6609).

Προηγούμενο Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας και αξίας

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας