Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας και αξίας

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ/ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»/Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας και αξίας», (KAE 1841 και 44514000-6 – Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων), με προυπ. δαπάνη 2.065,14 € χωρίς ΦΠΑ ή 2.560,77€ συμπερ. ΦΠΑ.

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 και ώρα 14:30 και ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων.

Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γραμματεία – Πρωτόκολλο, μέχρι και την ίδια ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, αλλά μια ώρα πριν της ορισθείσης, για την αποσφράγιση των προσφορών.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και πιθανές διευκρινήσεις επί της προσκλήσεως θα είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Προηγούμενο Δημόσιοι διεθνείς διαγωνισμοί για κατασκευαστικά έργα στην Κυπριακή Δημοκρατία

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας