Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Προμήθεια Εφεστρίδων Μίας Χρήσης Αδιάβροχες για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ανακοινώνουμε ότι το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ), με την υπ’ αριθμ. 36/2022 διακήρυξη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με θέμα «Προμήθεια Εφεστρίδων Μίας Χρήσης Αδιάβροχες για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας», (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 169962), συνολικής Προϋπολογισθείσας Δαπάνης: 97.200,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 120.528,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Ποσότητα (εκτιμώμενη): 90.000 τεμάχια.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 15η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 19η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.

Ηλεκτρονική πρόσβαση: www.promitheus.gov.gr και www.haf.gr

Μονάδα που διενεργεί τον διαγωνισμό: 251ΓΝΑ (Λεωφόρος Π. Κανελλοπούλου 3 – ΤΚ 11525 – Αθήνα).

Αρμόδιοι για συνεργασία: Σμχος(Ο) Αβραμίδης Αβραάμ και Ασμίας (ΥΤΑ) Παπαμιχάλης Παντελής, τηλ. 210-7464102, 7464105, 7464120. παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:30.

Προηγούμενο 201 ΚΕΦΑ – Προμήθεια μίας (1) συσκευής Balance Analyzer Α/Φ CL-415 (O/N 223175)

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας