Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Προμήθεια παγωτών για κάλυψη αναγκών (ΚΨΜ και συσσίτιο) των Μονάδων-ανεξ. Υπομονάδων των Φρουρών Πολυκάστρου, Έδεσσας και Γιαννιτσών

Ανακοινώνουμε ότι η 33 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΥΔΩΝΙΩΝ»/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ, με την υπ’ αριθμ. 1/2022 διακήρυξη, προκηρύσσει πρόσκληση ενδιαφέροντος-υποβολής εγγραφής προσφοράς στο πλαίσιο της απευθείας ανάθεσης με θέμα: «Προμήθεια παγωτών για κάλυψη αναγκών (ΚΨΜ και συσσίτιο) των Μονάδων-ανεξ. Υπομονάδων των Φρουρών Πολυκάστρου, Έδεσσας και Γιαννιτσών»,  κωδικόςCPV 15555100-4, έτους 2022 (1 Απριλίου-30 Σεπτεμβρίου 2022), συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) άνευ Φ.Π.Α., σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Κριτήριο κατακύρωσης: Ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 22 Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, 33 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/4ο ΕΓ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 22 Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, ΛΑΦ Πολυκάστρου.

Πληροφορίες όσον αφορά τους όρους του διαγωνισμού, από την 33 Μ/Κ ΤΑΞ/4ο ΕΓ, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Στρατόπεδο «ΑΛΕΣΤΑ ΛΟΥΚΑ Α», τηλ. 23430-53206, email: 33mktax@gmail.com Υπλγός (ΕΜ) Άρης Καρυπίδης.

Χειριστής θέματος, Υπλγός (ΕΜ) Άρης Καρυπίδης, Επιτελής 4ου ΕΓ/ΙΙ, τηλ. 836-3206.

Προηγούμενο Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χορού

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας