Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Προμήθεια Σετ Αυτόλογων Αυξητικών Παραγόντων με Συνοδό Εξοπλισμό για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ανακοινώνουμε ότι το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ)/ΔΥΟ/ΤΜ. ΠΡΟΜ., με την υπ’ αριθμ. 22/2022 διακήρυξη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με θέμα: «Προμήθεια Σετ Αυτόλογων Αυξητικών Παραγόντων με Συνοδό Εξοπλισμό για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας», (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 168586).

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 109.194,40€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 135.401,06€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Ποσότητα (εκτιμώμενη): 370 τεμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 19η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 22η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.

Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:00: 251ΓΝΑ (Λεωφόρος Π. Κανελλοπούλου 3 – ΤΚ 11525 – Αθήνα)

Αρμόδιοι για συνεργασία: Σμχος(Ο) Αβραμίδης Αβραάμ, Ανθσγός (Ο) Φάκα Ιωάννα, Ανθστής (ΥΤΑ) Παπαμιχάλης Παντελής και Ασμίας (ΥΤΑ) Αλεξούδης Δημήτριος, τηλ. 210-7464102, 7464105, 7464120.

Ηλεκτρονική πρόσβαση: www.promitheus.gov.gr και www.haf.gr

Προηγούμενο Συντήρηση μηχανημάτων ΜΧ, προμήθεια ελαστικών επισώτρων για μηχανήματα και ειδικά οχήματα ΜΧ

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας