Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων για κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ

Ανακοινώνουμε ότι το 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ-ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 43/2022, διακήρυξη, προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με θέμα: «Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων για κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ», (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 173166).

Ηλεκτρονική πρόσβαση: www.promitheus.gov.gr και www.haf.gr

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 641.604,90€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 680.101,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%).

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής ανά είδος ως αυτή προκύπτει μετά την εφαρμογή του ποσοστού έκπτωσης επί της Νοσοκομειακής Τιμής και του rebate.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 07η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 09η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.

Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:00: 251ΓΝΑ (Λεωφόρος Π. Κανελλοπούλου 3 – ΤΚ 11525 – Αθήνα).

Αρμόδιοι για συνεργασία: Σμχος (Ο) Αβραμίδης Αβραάμ, Επγός (Ο) Ντάφλος Χαράλαμπος, Ανθσγός (Ο) Φάκα Ιωάννα, Ανθστής (ΥΤΑ) Παπαμιχάλης Παντελής και Ασμίας (ΥΤΑ) Αλεξούδης Δημήτριος, τηλ. 210-7464102, 7464105, 7464120.

Προηγούμενο 3η ΥΠΕ (Μακεδονίας) – Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών που αφορά την αποκατάσταση βλαβών

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας