Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Συντήρηση μηχανημάτων ΜΧ, προμήθεια ελαστικών επισώτρων για μηχανήματα και ειδικά οχήματα ΜΧ

Ανακοινώνουμε ότι η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), με την υπ’ αριθμ. 30/2022 διακήρυξη προκηρύσσει διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, προγράμματος στρατιωτικού εξοπλισμού με θέμα: «Συντήρηση μηχανημάτων ΜΧ, προμήθεια ελαστικών επισώτρων για μηχανήματα και ειδικά οχήματα ΜΧ».

Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 15η  Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00

Αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 16η  Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00

Πλήρη τεύχη της διακήρυξης, με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της εν λόγω προμήθειας, δύνανται να παραλαμβάνονται μόνο από το ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ (οδός Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ) καθημερινά από 09:00 έως 13:00 ώρα εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών [κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον αρμόδιο χειριστή, Λοχαγό (ΥΠ) Γεώργιο Τούλα, στο τηλέφωνο (+30) 210 348 3225], στην τιμή ποσού ύψους είκοσι έξι ευρώ και σαράντα λεπτών (26,40 €) ανά αντίγραφο, σύμφωνα με τους ΓΟ της διακήρυξης.

Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινήσεις, δύναται να αιτούνται το αργότερο (δέκα) 10 εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και θα παρέχονται εγγράφως στην Ελληνική γλώσσα. Αρμόδιος χειριστής είναι το: ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3δ, (Τμήμα ανταλλακτικών οχημάτων και αρμάτων), Λοχαγός (ΥΠ) Γεώργιος Τούλας, τηλέφωνο επικοινωνίας (+30) 210 348 3225, e-mail: asdysdpm@otenet.gr μνημονεύοντας στο θέμα τον αριθμό Α.Δ. 30/22 «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων για μηχανήματα και ειδικά οχήματα ΜΧ».

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση.

Προηγούμενο 9th Athens International Tourism & Culture Expo 2022, 3-5 Νοεμβρίου, ΖΑΠΠΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας