Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΥΠΕΘΑ: Αξιοποίηση Υλικών

Αγαπητά μέλη,

Ανακοινώνουμε ότι το ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ/ΚΛΑΔΟΣ Γ´ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)/ΔΝΣΗ Γ1 (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ)/ΤΜΗΜΑ 4 (ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΔ), με τον υπ’ αριθμ. 01/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με θέμα: «Αξιοποίηση Υλικών του ΥΠΕΘΑ».

Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την αξιοποίηση υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ευρώ και πενήντα λεπτών (317.740,50 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf), στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ, των ΓΕ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Χρόνος υποβολής δικαιολογητικών συμμέτοχης: 19 Μαρτίου 2024 (14:00 μ.μ.)

Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 19 Μαρτίου 2024 (14:00 μ.μ.)

Ο ηλεκτρονικός πλειοδοτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://auctions.hndgs.mil.gr στις 09 Απριλίου 2024 και από ώρα 09:00 έως 12:00 π.μ.

Διεύθυνση υποβολής δικαιολογητικών: Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΓΟΥ» Μεσογείων 227-231 ΤΚ 15561, Χολαργός Τηλέφωνο: 2106573142-3145 e-mail: geetha.c1.4@hndgs.mil.gr

Χειριστές θέματος: Σμχος (Ε) Εμμανουήλ Αλεξάνδρου και Σχης (ΥΠ) Ανδρέας Τζέλης, ΓΕΕΘΑ/Γ1/4, τηλ. (ΕΨΑΔ) 8993141-3142, (Σταθερό) 210 6573141-3142.

Προηγούμενο E.A.: Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παραχώρηση με ανταποδοτικό όφελος (αντάλλαγμα) άχρηστων υλικών (κάλυκες φυσιγγίων παντοειδείς) (37.068,56Κgr)»

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας