Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

104 Α/Κ ΜΜΠ: Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου γεωργικού ελκυστήρα με στελεχοκόπτη

Ανακοινώνουμε ότι το 104 Α/Κ ΜΜΠ /4ο ΓΡΑΦΕΙΟ, με την υπ’ αριθμ. Φ.815/167/496875/Σ.4340/02 Νοε 23/ΓΕΣ/Γ1 (ΔΥΔΜ) Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης (ΑΔΑ:69ΠΕ6-ΡΚ5), υποβάλει πρόσκληση με απευθείας ανάθεση κάτω των ορίων με θέμα: «Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου γεωργικού ελκυστήρα με στελεχοκόπτη με σκοπό την επαύξηση των μέτρων πυρασφάλειας των αποθηκών πυρομαχικών-καυσίμων, των Μονάδων-ανεξ. Υπομονάδων της 33 Μ/Κ ΤΑΞ», CPV:16720000-8 (μεταχειρισμένοι ελκυστήρες) και CPV:16000000-5 (γεωργικά μηχανήματα).

Με κριτήριο ανάθεσης σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δέκα τριών χιλιάδων ευρώ (14.265,49€) πλέον ΦΠΑ και 16.120,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ορίζεται η 17η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Η αξιολόγηση των προσφορών διενεργείται, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, από τις αρμόδιες, για την ανάθεση της σύμβασης, υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής την 17η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή, ώρα 12:00 π.μ.

Χειριστής θέματος: Υπλγός (ΠΒ) Νικόλαος Κοντός Αξκού 4ου Γραφείου, Τηλέφωνο: 2343053625, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Υπηρεσιακού Ταχυδρομείου: n.g.kontos@army.gr

Προηγούμενο ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»: Προμήθεια υφάσματος σύμμεικτου τύπου σάγια Φ/Π Νο 240

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας