Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

111 Πτέρυγας Μάχης – Προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ.02/21 για την περιοδική προμήθεια Γαλακτοκομικών Προϊόντων, προς κάλυψη αναγκών της Πτέρυγας, με κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα λάβει χώρα την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 09:00 στον χώρο της Λέσχης Αξκων της 111ΠΜ (Αεροπορική Βάση Ν. Αγχίαλου, Αλμυρός Μαγνησίας Τ.Κ. 37100).

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15 Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα: 14:00. Οι προσφορές κατατίθενται, είτε ταχυδρομικά είτε ιδιοχείρως στη Γραμματεία της αναθέτουσας αρχής, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφορών που θα αποσταλούν.

Χειριστής θέματος: Σγος (ΥΟΚ) Παπαστάμου Οδυσσέας (τηλ.:2428045737, Email: odysseas.papastamou@haf.gr & oik.111cw@haf.gr).

Η Πρόσκληση έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ:
Προηγούμενο Διαδικτυακές B2B Συναντήσεις με γερμανικές εταιρίες από τον Κλάδο Καταναλωτικών & Οικιακών Ηλεκτρονικών Συσκευών, 2 Ιουνίου 2021

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας