Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

111 Πτέρυγα Μάχης – Προμήθεια Τυροκομικών Ειδών για Κάλυψη Αναγκών Πτέρυγας

Αγαπητά μέλη,

σας ενημερώνουμε ότι η 111 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή ανά είδος, για την Προμήθεια Τυροκομικών Ειδών, για Κάλυψη Αναγκών του Σμήνους Τροφοδοσίας, της Λέσχης Αξιωματικών και του Πρατηρίου Καταναλωτικών Αγαθών (Π.Κ.Α) 111ΠΜ, με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους. Η ετήσια προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι 31.450,00 € πλέον ΦΠΑ. 

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.07/19) με ΑΔΑ: 6ΖΨΤ6-0Φ3

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν τους φακέλους προσφοράς τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα111 Πτέρυγα Μάχης – Προμήθεια Τυροκομικών Ειδών για Κάλυψη Αναγκώνρούσα διακήρυξη με του εξής τρόπους: α. Την αποστολή τους στη Διεύθυνση: 111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ/Κ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (Αεροπορική Βάση Ν. Αγχίαλου, Αλμυρός Μαγνησίας Τ.Κ. 37100) ταχυδρομικά (ΕΛΤΑ), με συστημένη επιστολή (υπόψη Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών), με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την 21 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 π.μ.

Αντίγραφα του πλήρους σώματος της διακήρυξης διατίθενται ως ακολούθως σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) από την επίσημη ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας (www.haf.gr) και στο ΚΗΜΔΗΣ. Για πληροφορίες σχετικά με την παρούσα διακήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Τμήματος Οικονομικού της Πτέρυγας, τηλ. 2428045737, αρμόδιος: Υπσγός (ΥΟΚ) Οδ. Παπαστάμου (odysseas.papastamou@haf.g r & oik.111cw@haf.gr).

Προηγούμενο Γ.Ν. Κατερίνης / Ψυχιατρικός Τομέας – Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Συρίγγων

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας