Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

111 Πτέρυγα Μάχης: Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών και Νωπής Ακαθάριστης Πατάτας

Αγαπητά μέλη,

Ανακοινώνουμε ότι η 111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΓΡ.ΣΥΜΒ.ΕΚΜ/ΣΕΩΝ με την υπ’ αριθμ. 05/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με θέμα: «Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών και Νωπής Ακαθάριστης Πατάτας Προς Κάλυψη Αναγκών Πτέρυγας».

Η συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία της προμήθειας θέματος ανέρχεται στο ποσό των 27.705,00€ χωρίς ΦΠΑ (29.046,65€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ποσοστού 13%).

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27η  Ιουνίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 π.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα λάβει χώρα την 28η  Ιουνίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00π.μ. στον χώρο της Λέσχης Αξκών της 111ΠΜ (Αεροπορική Βάση Ν. Αγχίαλου, Αλμυρός Μαγνησίας Τ.Κ. 37100).

Η Πρόσκληση έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο  “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” με  ΑΔΑ:9ΟΔ26-Ν2Σ και “ΚΗΜΔΗΣ” με ΑΔΑΜ:24PROC014915623.

Αντίγραφα του πλήρους σώματος της πρόσκλησης διατίθενται ως ακολούθως σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) από τις ιστοσελίδες www.promitheus.gov.gr και www.diavgeia.gov.gr

 Χειριστής θέματος: ΜΥ ΠΕ(Δ/Ο) Σοφία  Θεοδωροπούλου τηλ. 2428045737,  e-mail: sofia.theodoropoulou@haf.gr

Προηγούμενο e-Newsletter | Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας