Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

130 Σμηναρχία Μάχης: Προμήθεια Υλικών και Εγκατάσταση Οπτικής Ίνας

Ανακοινώνουμε ότι η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ/130 ΣΜΗΝΑΡΧΙΑ ΜΑΧΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 01/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ανοικτή διαδικασία Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με θέμα: «Προμήθεια Υλικών και Εγκατάσταση Οπτικής Ίνας στην 130ΣΜ»,.

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 60.000,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%), και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 74.400,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Πλέον συμφέρουσας (χαμηλότερη) από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής στο σύνολο της προμήθειας, χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία στο σύνολο και η προϋπολογισθείσα αξία κάθε είδους.

Ποσότητα: 60 είδη.

Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 18η Αυγούστου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 11η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: Την 12η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.

Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:00: 130 Σμηναρχία Μάχης Λήμνος, ΤΚ 81401 τηλ. 2254095040, email: oik.130cg@haf.gr

Αρμόδιοι για συνεργασία: Σγος (Ο) Μάριος ∆αλαµπούρας, Ανθσγος (ΕΟΙΤ) Τριαντάφυλλος Αρχοντογιώργης, τηλ. 2254095040-4

Προηγούμενο Υπ. Εξωτερικών/Β1 Διεύθυνση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας: Πρόσκληση συμμετοχής σε διαγωνισμό για σταθμό φωτοβολταϊκών στο Κόσοβο

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας