Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

135 Σμηναρχία Μάχης: Προμήθεια Υλικών και Εγκατάσταση Οπτικής Ίνας

Ανακοινώνουμε ότι η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ/135 ΣΜΗΝΑΡΧΙΑ ΜΑΧΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ με την υπ’ αριθμ. 01/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ανοικτή Διαδικασία Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης, με θέμα: «Προμήθεια Υλικών και Εγκατάσταση Οπτικής Ίνας στην 135ΣΜ». Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 209142.

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 60.000,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%), και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 74.400,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ποσότητα: Δύο (2) Τμήματα [Είκοσι Ένα (21) είδη]

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: Η 7η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: Την 8η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Ηλεκτρονική πρόσβαση: www.promitheus.gov.gr και www.haf.gr

Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:00: 135 Σμηναρχία Μάχης Σκύρος, ΤΚ: 34007 τηλ. 2222055040, email: oik.135cg@haf.gr

Προηγούμενο ΜΕΡΥΠ Προμηθέας: Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Γαλακτοκομικών

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας