Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (ΚΕΦΑ) – Προμήθεια ελαστικών σωληνώσεων παροχής καυσίμου

Ανακοινώνουμε ότι το 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΚΕΦΑ) / Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Δ5) / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (3), με την υπ’ αριθμ. 05/2022 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, με θέμα: «Προμήθεια ελαστικών σωληνώσεων παροχής καυσίμου των Β/Τφ Οχημάτων που χρησιμοποιούνται για την πλήρωση Α/Φ και Ε/Π (O/N 223170)».

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 227.974,00 €

Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 09 Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 23 Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 30 Αυγούστου, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Ηλεκτρονική πρόσβαση: www.promitheus.gov.gr και www.haf.gr
Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 168710

Αρμόδιοι για συνεργασία: Επγός (Ο) Δημητρόπουλος Δημοσθένης, τηλέφ. 2105504398.

Αναθέτουσα Αρχή/Μονάδα που διενεργεί τον διαγωνισμό: 201 ΚΕΦΑ (Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, Λ. Γέλας 1, Ελευσίνα, ΤΚ 19200, τηλ.: 2105504398)

Παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:00

Προηγούμενο Γενικό Νοσοκομείου Ζακύνθου – Δημόσιες Διαβουλεύσεις (υπερηχοτομογράφος /φορητό ακτινολογικικό μηχάνημα / κλίνες για ΜΕΘ

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας