Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας: Προμήθεια Υλικών

Ανακοινώνουμε ότι το 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ/ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Δ5)/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (3) με την υπ’ αριθμ. 09/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, με θέμα: «Προμήθεια Υλικών Bearings, Five Stack Συγκροτήματος “Tail Rotor” Ε/Π Super Puma (O/N 233150)»

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 95.000,00€.

Ηλεκτρονική πρόσβαση: www.promitheus.gov.gr και www.haf.gr

Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 197377

 Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 07 Ιουλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 24 Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 25 Ιουλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Τρόπος – Τόπος παράδοσης: Delivered At Place (DAP Inconterms 2020) στις Αποθήκες του 201 Κέντρου Εφοδιασμού Αεροπορίας.

Αναθέτουσα Αρχή/Μονάδα που διενεργεί τον διαγωνισμό & παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:00: 201 ΚΕΦΑ (Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, Λ. Γέλας 1, Ελευσίνα, ΤΚ 19200, τηλ.: 2105504398)

Αρμόδιοι για συνεργασία: Ανθσγός (Ο) Καλλιόπη Καγιαλέ, τηλέφ. 2105504397.

Προηγούμενο Μετά από τις συνεχείς παρεμβάσεις του Προέδρου του Επιμελητηρίου Πιερίας αίρονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί του αυτοκινητοδρόμου

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας