Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας: Προμήθεια Υλικών Δ.12 & Δ.13

Ανακοινώνουμε ότι το 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ/ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Δ5)/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (3) προκηρύσσει τους παρακάτω διαγωνισμούς:

Α. Με την υπ’ αριθμ. 12/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, με θέμα: «Προμήθεια Υλικών Α/Φ CL-215/415, (O/N 233156)», με CPV 31213400-6 έως 44164310-3. Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 198441.

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 273.014,00€.

Β. Με την υπ’ αριθμ. 13/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, με θέμα: «Προμήθεια Υλικών Α/Φ CL-215/415, (O/N 233157)». Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 198461

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 237.766,20€ χωρίς ΦΠΑ

Ηλεκτρονική πρόσβαση: www.promitheus.gov.gr και www.haf.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 08 Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 09 Αυγούστου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Αρμόδιοι για συνεργασία: Επγός (Ο) Αναστοπούλου Φωτεινή, τηλέφ. 2105504398 και Ανθσγός (Ο) Καγιαλέ Καλλιόπη τηλέφ. 2105504397.

Αναθέτουσα Αρχή/Μονάδα που διενεργεί τον διαγωνισμό: 201 ΚΕΦΑ (Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, Λ. Γέλας 1, Ελευσίνα, ΤΚ 19200, τηλ.: 2105504397)

Προηγούμενο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης για τους Ενεργειακούς Ελέγχους

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας