Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας: Προμήθεια Ζωνών Βαθμοφόρων

Ανακοινώνουμε ότι το 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ/ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Δ5)/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (3) με την υπ’ αριθμ. 14/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με θέμα: «Προμήθεια Ζωνών Βαθμοφόρων, (O/N 233168)».

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 79.112,00 € με ΦΠΑ.

Ηλεκτρονική πρόσβαση: www.promitheus.gov.gr και www.haf.gr

Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 199301

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 17 Αυγούστου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 18 Αυγούστου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Αιτήματα – ερωτήματα επί του διαγωνισμού υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής που παρέχεται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Αναθέτουσα Αρχή/Μονάδα που διενεργεί τον διαγωνισμό: 201 ΚΕΦΑ (Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, Λ. Γέλας 1, Ελευσίνα, ΤΚ 19200, τηλ.: 2105504398).

Αρμόδιοι για συνεργασία: Ανθσγός (Ο) Καγιαλέ Καλλιόπη, τηλέφ. 2105504397.

Προηγούμενο ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»: Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας