Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας: Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων

Ανακοινώνουμε ότι το 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ/ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Δ5)/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (3), με την υπ’ αριθμ. 15/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με θέμα: «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων (Μικρά Φορτηγά) (Ο/Ν 233173), Ηλεκτρικής Πλατφόρμας Εργασίας (Ο/Ν 233177) και Μηχανήματος Συλλογής Υλικών Ηλεκτρικής Κίνησης και Ανύψωσης, (O/N 233176)».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 07η Σεπτέμβρη 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών 07η  Σεπτέμβρη 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ.

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 104.879,20€ με ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της χαμηλότερης τιμής ανά είδος υλικού.

Ηλεκτρονική πρόσβαση: www.promitheus.gov.gr και www.haf.gr

Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 216127

Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:00: 201 ΚΕΦΑ (Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, Λ. Γέλας 1, Ελευσίνα, ΤΚ 19200, τηλ.: 2105504398).

Αρμόδιοι για συνεργασία: Επγός (Ο) Αναστοπούλου Φωτεινή, τηλέφ. 2105504398 και Ανθσγός (Ο) Καγιαλέ Καλλιόπη τηλέφ. 2105504397.

Προηγούμενο ΑΣΔΥΣ “Θησέας”: Προμήθεια βασικών α’ υλών (αντιμόνιο)

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας